Flag

thanhnhan49 - 41060 Gcoin

Hoạt động

Time Timeline
00:11 28/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 10 Gcoin trong VQMM
10:43 27/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 75 Gcoin trong VQMM
12:23 26/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 100 Gcoin trong VQMM
05:52 25/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 10 Gcoin trong VQMM
09:38 24/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 100 Gcoin trong VQMM
00:30 23/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 25 Gcoin trong VQMM
07:45 22/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 50 Gcoin trong VQMM
05:29 21/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 25 Gcoin trong VQMM
00:37 20/01/2019 thanhnhan49 dự đoán thành công trận Inter vs Sassuolo
00:36 20/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 75 Gcoin trong VQMM
08:59 19/01/2019 thanhnhan49 dự đoán thành công trận Roma vs Torino
08:58 19/01/2019 thanhnhan49 dự đoán thành công trận Roma vs Torino
08:58 19/01/2019 thanhnhan49 dự đoán thành công trận Roma vs Torino
00:19 19/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 150 Gcoin trong VQMM
00:26 18/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 100 Gcoin trong VQMM
00:22 17/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 10 Gcoin trong VQMM
00:59 16/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 10 Gcoin trong VQMM
00:17 15/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 25 Gcoin trong VQMM
07:37 14/01/2019 thanhnhan49 đã nhận được 10 Gcoin trong VQMM
08:24 13/01/2019 thanhnhan49 dự đoán thành công trận Atletico Madrid vs Levante