Flag

duydao48 - 35480 Gcoin

Hoạt động

Time Timeline
00:18 15/06/2018 duydao48 đã nhận được 50 Gcoin trong VQMM
01:27 14/06/2018 duydao48 dự đoán thành công trận Russia vs Saudi Arabia
01:26 14/06/2018 duydao48 dự đoán thành công trận Russia vs Saudi Arabia
00:17 14/06/2018 duydao48 đã nhận được 10 Gcoin trong VQMM
07:06 13/06/2018 duydao48 đã nhận được 150 Gcoin trong VQMM
07:05 13/06/2018 duydao48 đăng ký tài khoản thành công