Flag

300201300chanthat - 16154 Gcoin

Hoạt động

Time Timeline
15:28 28/12/2018 300201300chanthat đã nhận được 25 Gcoin trong VQMM
11:18 27/12/2018 300201300chanthat đã nhận được 200 Gcoin trong VQMM
20:44 26/12/2018 300201300chanthat đã nhận được 100 Gcoin trong VQMM
15:13 25/12/2018 300201300chanthat đã nhận được 10 Gcoin trong VQMM
15:38 24/12/2018 300201300chanthat đã nhận được 200 Gcoin trong VQMM
20:36 23/12/2018 300201300chanthat dự đoán thành công trận Leganés vs Sevilla
20:36 23/12/2018 300201300chanthat dự đoán thành công trận Leganés vs Sevilla
20:35 23/12/2018 300201300chanthat dự đoán thành công trận Everton vs Tottenham Hotspur
20:34 23/12/2018 300201300chanthat dự đoán thành công trận Everton vs Tottenham Hotspur
20:33 23/12/2018 300201300chanthat đã nhận được 10 Gcoin trong VQMM
20:58 21/12/2018 300201300chanthat đã nhận được 10 Gcoin trong VQMM
16:44 20/12/2018 300201300chanthat đã nhận được 25 Gcoin trong VQMM
16:18 19/12/2018 300201300chanthat đã nhận được 10 Gcoin trong VQMM
17:01 18/12/2018 300201300chanthat dự đoán thành công trận Bologna vs AC Milan
16:59 18/12/2018 300201300chanthat đã nhận được 100 Gcoin trong VQMM
16:56 11/12/2018 300201300chanthat dự đoán thành công trận Club Brugge vs Atletico Madrid
16:55 11/12/2018 300201300chanthat dự đoán thành công trận Barcelona vs Tottenham Hotspur
16:55 11/12/2018 300201300chanthat dự đoán thành công trận Barcelona vs Tottenham Hotspur
16:52 11/12/2018 300201300chanthat đã nhận được 10 Gcoin trong VQMM
16:37 10/12/2018 300201300chanthat dự đoán thành công trận Everton vs Watford