Flag

300201300chanthat - 16154 Gcoin

Lịch sử dự đoán

Thời gian Trận đấu Kèo Tỷ lệ chấp Tỷ lệ ăn Gcoin Kết quả
20:36:23
23/12/18
Leganés
Sevilla
1
1
Châu Âu
Khách
x2.29 100 0
20:36:18
23/12/18
Leganés
Sevilla
1
1
Châu Âu
Hòa
x3.21 100 321
20:35:08
23/12/18
Everton
Tottenham Hotspur
2
6
Châu Âu
Hòa
x3.41 100 0
20:34:59
23/12/18
Everton
Tottenham Hotspur
2
6
Châu Âu
Khách
x2.26 100 225
17:01:03
18/12/18
Bologna
AC Milan
0
0
Châu Âu
Khách
x1.89 150 0
16:56:13
11/12/18
Club Brugge
Atletico Madrid
0
0
Châu Âu
Khách
x1.65 100 0
16:55:20
11/12/18
Barcelona
Tottenham Hotspur
1
1
Châu Á
Nhà
0 : 1/4 x1.875 100 50
16:55:04
11/12/18
Barcelona
Tottenham Hotspur
1
1
Châu Âu
Khách
x3.09 100 0
16:37:48
10/12/18
Everton
Watford
2
2
Châu Âu
Hòa
x3.69 100 369
16:37:27
10/12/18
Everton
Watford
2
2
Châu Á
Nhà
0 : 3/4 x2.025 100 0
16:21:37
01/12/18
Leicester City
Watford
2
0
Châu Âu
Hòa
x3.28 100 0
16:19:49
01/12/18
Fiorentina
Juventus
0
3
Châu Âu
Khách
x1.64 100 164
16:18:36
01/12/18
Real Madrid
Valencia
2
0
Châu Á
Nhà
0 : 1 1/4 x2.00 200 400
16:17:12
01/12/18
Southampton
Manchester United
2
2
Châu Âu
Khách
x1.92 100 0
10:08:04
15/07/18
France
Croatia
4
2
Châu Âu
Khách
x4.58 200 0
10:07:13
15/07/18
France
Croatia
4
2
Châu Á
Nhà
0 : 1/2 x1.95 200 390
11:07:33
14/07/18
Belgium
England
2
0
Châu Âu
Khách
x3.11 150 0
11:06:41
14/07/18
Belgium
England
2
0
Châu Á
Nhà
0 : 1/4 x1.95 150 292
21:23:13
11/07/18
Croatia
England
1
1
Châu Âu
Khách
x2.32 250 0
15:24:50
11/07/18
Croatia
England
1
1
Châu Âu
Nhà
x3.51 250 0