Thể lệ

Các điều khoản chung


a, KEOTHOM có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm những nội dung liên quan đến các thay đổi cho các Điều khoản, bằng email, sms, hoặc các bài đăng trên website http://keothom.net/

b, Mọi thông tin cá nhân của thành viên sẽ được KEOTHOM bảo mật, không tiết lộ ra ngoài.

c, KEOTHOM có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của thành viên trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

d, KEOTHOM có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website http://keothom.net/hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của KEOTHOM

e, KEOTHOM có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào dịch vụ trong 01 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.

f, Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình và thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

g, KEOTHOM chịu trách nhiệm trong khâu xác định trúng thưởng. Trường hợp xảy ra sai sót gây hiểu nhầm cho khách hàng trong việc trúng thưởng thì KEOTHOM có trách nhiệm xử lý sai sót để trao các giải thưởng cho khách hàng.

h, Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, KEOTHOM sẽ sử dụng tên, hình ảnh của khách hàng trúng giải vào mục đích quảng cáo mà không phải trả cho người này bất kỳ một khoản chi phí nào.

i, KEOTHOM sẽ có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng có liên quan đến chương trình. Nếu không thoả thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành.