Vòng quay may mắn

Vòng quay may mắn

Thêm lượt
QUAY

no support browser.

Tỉ lệ quy đổi Gcoin sang lượt quay

  • 1 lượt quay = 350 Gcoin
  • 3 lượt quay = 1000 Gcoin
  • 7 lượt quay = 2100 Gcoin