Shop đổi thưởng


Giải thưởng tháng

Top tháng 9(đã trao) Đồng hồ Jacques Du Manoir BLX.4 3.740.000VNĐ

Top tháng 10(đã trao) Đồng hồ Jacques Du Manoir BLX.12 3.740.000VNĐ

Top tháng 11 Đồng hồ Jacques Du Manoir BLX.9 3.740.000VNĐ

Đồng hồ Jacques Du Manoir BLX.24 3.740.000VNĐ

Đồng hồ Jacques Du Manoir LOR.50 3.740.000VNĐ

Đồng hồ Jacques Du Manoir JM-BLX.07-C 3.740.000VNĐ

Đồng hồ Jacques Du Manoir JM-BLX.17

*Giải thưởng cập nhật liên tục và có thể thay đổi tùy vào nhà tài trợ

Giải thưởng tuần

Card 100k

Card 50k

Card 20k

Card 10k

Giải thưởng sự kiện

Oppo F5 6.880.000VNĐ

ASUS FonePad 7 Dual SIM FE170CG 2.990.000VNĐ

Đồng hồ Bruno Sohnle 17-33085-971 15.580.000VNĐ

Đồng hồ Bruno Sohnle 17-13179-245 21.700.000VNĐ

Đồng hồ Jacques Lemans 1-1846C 8.223.000VNĐ

Đồng hồ Jacques Lemans 1-1846D 9.598.000VNĐ

*Giải thưởng cập nhật liên tục và có thể thay đổi tùy vào nhà tài trợ


Vinaphone 50.000

20

xu 10000 Đổi quà

Viettel 50.000

20

xu 10000 Đổi quà

Mobifone 50.000

20

xu 10000 Đổi quà

Vinaphone 100.000

10

xu 20000 Đổi quà

Viettel 100.000

10

xu 20000 Đổi quà

Mobifone 100.000

10

xu 20000 Đổi quà

Mobifone 200.000

5

xu 40000 Đổi quà

Vinaphone 200.000

5

xu 40000 Đổi quà

Viettel 200.000

5

xu 40000 Đổi quà

Vinaphone 500.000

2

xu 100000 Đổi quà

Viettel 500.000

2

xu 100000 Đổi quà

Mobifone 500.000

2

xu 100000 Đổi quà


Thành viên Card Thời gian Tình trạng
093799544407:33 03/01/2018Đã trao
hoangphong07:32 03/01/2018Đã trao
hoanvip23101:42 01/01/2018Đã trao
titi12345678912:35 31/12/2017Đã trao
Avartar04:50 30/12/2017Đã trao
Chicharito251612:59 27/12/2017Đã trao
Đỗ quang vinh12:00 24/12/2017Đã trao
Tam88ngan06:44 24/12/2017Đã trao
contongthong111101:28 24/12/2017Đã trao
0165291175112:21 23/12/2017Đã trao
Đỗ quang vinh11:38 22/12/2017Đã trao
Dreams...08:37 15/12/2017Đã trao
IphoneX11:00 12/12/2017Đã trao
contongthong111101:45 11/12/2017Đã trao
Boy Germany10:20 02/12/2017Đã trao
Boy Germany10:20 02/12/2017Đã trao
Boy Germany10:20 02/12/2017Đã trao
Boy Germany10:20 02/12/2017Đã trao
Boy Germany10:20 02/12/2017Đã trao
Boy Germany10:19 02/12/2017Đã trao
Boy Germany10:19 02/12/2017Đã trao
hongdonguyen10:15 02/12/2017Đã trao
hongdonguyen10:15 02/12/2017Đã trao
hongdonguyen10:15 02/12/2017Đã trao
Boy Germany10:12 02/12/2017Đã trao
Boy Germany09:53 02/12/2017Đã trao
Boy Germany09:53 02/12/2017Đã trao
hoangphong02:33 25/11/2017Đã trao
Titi163199608:47 25/11/2017Đã trao
okera12311:06 24/11/2017Đã trao
huynh nhat05:00 24/11/2017Đã trao
phonglu01:57 23/11/2017Đã trao
093799544401:55 23/11/2017Đã trao
nhanfc36510:11 23/11/2017Đã trao
093799544403:33 22/11/2017Đã trao
mbappe200108:59 21/11/2017Đã trao
okera12310:04 20/11/2017Đã trao
titi12345678901:25 18/11/2017Đã trao
loinguyenphuc9701:09 16/11/2017Đã trao
okera12302:46 15/11/2017Đã trao
097914016209:33 13/11/2017Đã trao
Titi163199609:32 13/11/2017Đã trao
094602242803:51 10/11/2017Đã trao
IphoneX07:09 09/11/2017Đã trao
loinguyenphuc9704:32 08/11/2017Đã trao
IphoneX08:05 07/11/2017Đã trao
kenken10:50 06/11/2017Đã trao
Avartar09:30 06/11/2017Đã trao
nhanfc36507:51 31/10/2017Đã trao
titi12345678911:01 30/10/2017Đã trao
phonghoangsky06:28 26/10/2017Đã trao
Lu Phong10:37 19/10/2017Đã trao
Lu Phong10:37 19/10/2017Đã trao
phimaxx09:52 19/10/2017Đã trao
Lamnguyen09:31 16/10/2017Đã trao
Nguyễn diệu hằng11:36 13/10/2017Đã trao
Titi163199607:01 09/10/2017Đã trao
dovanduoc199805:53 09/10/2017Đã trao
quyet_nguyen_bn9612:39 07/10/2017Đã trao
Kotarovn10:12 05/10/2017Đã trao
kingfifa0008:26 01/10/2017Đã trao
nhanfc36508:35 28/09/2017Đã trao
nhanfc36506:32 25/09/2017Đã trao
haclong202:20 21/09/2017Đã trao
loinguyenphuc9711:44 21/09/2017Đã trao
thanhdudoan06:45 18/09/2017Đã trao
0165291175102:58 18/09/2017Đã trao
dacquyetbn9x12:04 18/09/2017Đã trao
Kotarovn03:18 17/09/2017Đã trao
Hiep3335311:53 15/09/2017Đã trao
Phong012:14 14/09/2017Đã trao
dacquyetbn9x04:35 12/09/2017Đã trao
lucsi05811:57 11/09/2017Đã trao
huydz9907:25 10/09/2017Đã trao
okera12301:42 03/09/2017Đã trao
093268x82612:31 02/09/2017Đã trao
093268x82612:30 02/09/2017Đã trao
093268x82612:29 02/09/2017Đã trao
093268x82612:27 02/09/2017Đã trao
093268x82612:27 02/09/2017Đã trao
ostimuss12:13 24/08/2017Đã trao
nguyengiahung07:48 23/08/2017Đã trao
killervietnam07:30 23/08/2017Đã trao
thangqui103:49 23/08/2017Đã trao
administrator01:00 01/08/2017Đã trao